CÔNG CỤ ĐẾM KÝ TỰ TRỰC TUYẾN

ĐẾM TỪ - ĐẾM CÂU - ĐẾM ĐOẠN VĂN BẢN

Copy và dán đè nội dung văn bản của bạn vào trong hộp thoại, sau đó nhìn vào số liệu thống kê phía trên

Xin vui lòng chờ chút...