Lý thuyết

Lý thuyết

Thực hành

Thực hành

Kiểm tra

Kiểm tra

Thảo luận

Thảo luận

Khảo sát

Khảo sát

Tài liệu

Tài liệu

VIDEO

BÀI GIẢNG E-LEARNING

Bài giảng E-Learning là gì? Viết bảng rồi quay Video, quay màn hình Desktop với những Slide chứa đầy chữ hay thiết kế bài giảng giúp người học có thể tương tác được? Như thế nào được gọi là Khóa học? Trong thời đại số có phải ai cũng là Giáo viên? Tất cả chúng ta hãy cùng nhau "Dạy-Học" nhé! 

QUIZ

THỰC HÀNH - KIỂM TRA

Không có động lực hoặc không có áp lực thì người học có tự giác làm bài không? Người dạy có cần rút kinh nghiệm, người học có cần so sánh với bạn, nhà quản lý có cần cải cách nội dung? Hay tất cả chúng ta đều là "xuất sắc". Hệ thống đào tạo trực tuyến luôn có sẵn chức năng giúp bạn đánh giá và theo dõi chính xác.

COMMENT

THẢO LUẬN - HỎI ĐÁP

Học sinh có giám tranh luận với thầy cô trên lớp? Học sinh có tự tin đặt câu hỏi chỗ tập thể đông người? Trên môi trường mạng với các kiểu "nickname" thì người học luôn tự tin khi đặt câu hỏi và quyết liệt khi tranh luận. Hệ thống dạy học Trực tuyến bao giờ cũng phải có chức năng này.

SURVEY

KHẢO SÁT - THĂM DÒ

Không mất tiền photo, không mất công ngồi thống kê kết quả, ... tất cả chúng ta chỉ cần "Nhập - Xuất". Khảo sát và Thăm dò trên môi trường mạng ngày càng trở nên dễ dàng. Chủ thể, khách thể, nội dung, phạm vi và các kiểu câu hỏi khảo sát đều có sẵn trong hệ thống dạy học Online của bạn.

EBOOK

GIÁO TRÌNH - TÀI LIỆU

Một thư viện nhỏ được tích hợp trên website dạy học Online của cô thì thật là tuyệt vời. Cô là người có chuyên môn, cô sẽ biết được đâu là sách hay, đâu là tài liệu quý từ đó cô có thể giúp trò tha hồ mà "Tự học". Hệ thống dạy học trực tuyến cung cấp chức năng Download tài liệu VIP và tài liệu Free.